Detectada a l'Estany la presència de la vespa asiàtica

Última revisió 25-11-2022 11:50
20/10/2022

La vespa velutina o asiàtica ha arribat al nostre municipi. Aquesta és una espècie exòtica invasora que es va detectar per primera vegada a Europa l'any 2004, des d'aleshores, l'expansió d'aquesta vespa ha estat progressiva i ràpida.

És una vespa depredadora amb una dieta bàsicament insectívora que afecta especialment l'apicultura, ja que en àrees amb presència d'abellars captura preferentment abelles de la mel i altera negativament l'activitat dels ruscs.

El comportament de la vespa asiàtica no és agressiu amb les persones, excepte quan som a pocs metres d’un vesper. A més de 5 metres de distància del niu, no acostuma a haver-hi perill. Quan s’estan alimentant, libant nèctar o bevent aigua, no presenten cap comportament agressiu envers les persones encara que hi siguin a prop. De manera preventiva, cal evitar el contacte amb aquests insectes.

Les picades poden resultar doloroses, encara que no són més perilloses que les de les vespes autòctones. La majoria de persones atacades per les vespes asiàtiques presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareixen després d’uns quants dies. Per tant, es recomana:

  • Rentar la zona de la picada amb aigua i sabó i, si és possible, aplicar-hi gel o aigua freda.
  • Als primers moments de la picada, es pot intentar desnaturalitzar els components del verí aplicant calor a la picada, tal com es pot fer amb la picada d’altres vespes.

A les persones al·lèrgiques, poden aparèixer símptomes generals com ara picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i d’altres símptomes greus.

  • En cas de picades múltiples, la inoculació del verí també pot provocar aquests símptomes generals greus.
  • Després d’un atac de vespa asiàtica, si s’observen els símptomes dels dos punts anteriors, sense perdre la calma però de manera urgent, cal TRUCAR AL 061 o anar al més aviat possible a un centre mèdic per rebre el tractament adequat perquè aquests símptomes poden ser molt greus i poden conduir a un xoc anafilàctic.

La neutralització dels vespers és el mètode de control de Vespa velutina més rellevant a l’hora d’intentar frenar l’expansió, però sovint les actuacions resten limitades en l’albirament tant dificultós dels nius.

Des de juliol de 2022 està disponible l'aplicació mòbil «SITMUNcat - Vespa asiàtica», un visor adreçat a tota la ciutadania, amb la finalitat d'incrementar la recollida d'observacions de nius de vespa asiàtica a tot Catalunya. L'aplicació no recull informació d'observacions aïllades de vespes, però  facilita l'aportació d'informació: https://vespaasiaticamap.sitmun.cat.

Més informació: