Seu electrònica

Què és la seu electrònica?

Seu-eÉs un espai electrònic de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE L'ESTANY

 

Disposició de la seu electrònica i el registre electrònic

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de l'Estany
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Disposició de la Seu Electrònica
- Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de l'Estany que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

            Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat  emès per una entitat de certificació que estigui classificada per  l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a  través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura   (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica 
URL: https://www.seu-e.cat/web/estany/seu-electronica 
Emès per a: Ajuntament de l'Estany
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 00/00/2011
Data venciment: 00/00/2015
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL 

Gestió Tributaria 
URL:http://orgt.diba.es/cat/municipi.asp?cdclie=078&municipi=1 
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2024 13:07