Normativa / Ordenances Generals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
DataTitol
31/07/2023Reglament del servei públic municipal d'atenció domiciliària (SAD)
24/07/2023Reglament del Servei d'Arxiu Municipal
04/05/2023Ordenança general de subvencions
10/08/2022Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries
06/10/2020Pla de protecció civil
16/07/2020Pla de desplegament d'una xarxa de fibra òptica
22/02/2019Planejament urbanístic
15/04/2013Ordenança reguladora de fems, purins i fertilitzants químics
25/01/2012Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
25/01/2012Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
23/01/2012Ordenança de creació i funcionament del Registre municipal de parelles estables
17/06/2010Ordenança reguladora de la neteja, tancament de terrenys i solars sense edificar
16/11/2006Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable
10/02/2006Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
05/05/1999Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-05-2017 14:07