L'Ajuntament de l'Estany contracta una nova empresa pel manteniment de l'enllumenat públic

Última revisió 07-05-2024 12:26
07/05/2024

L’Ajuntament es va adherir al nou Acord marc de la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (lot 57), mitjançant el qual es va contractar el servei de manteniment de l’enllumenat públic a l’empresa adjudicatària de les comarques d’Osona i Moianès, Electricitat Boquet, S. L. La durada del contracte inicial serà de vint-i-quatre mesos. Aquest termini es podrà prorrogar per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, per la qual cosa la seva durada total serà, com a màxim, de quatre anys.

Les revisions periòdiques es duran a terme un cop al mes; tanmateix, les urgències es tractaran de la manera més immediata possible.

En cas d'incidència, llumeneres foses, fanals amb desperfectes, etc., cal comunicar-ho al 938303000 ext.3

Et pot interessar