Com funcionen ara les comunicacions de crema?

Última revisió 25-11-2022 11:50
08/11/2022

El passat mes d’abril es va publicar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. A l’article 27.3 d'aquesta Llei 7/2022, es preveu que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. Únicament es pot permetre, amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual, per raons de caràcter fitosanitari o, en entorns silvícoles, amb l'objecte de prevenir els incendis forestals. Aquesta norma afecta a tot el territori de Catalunya.

Per tant, d’acord amb la normativa existent, ara dins el període de comunicació de crema només es poden gestionar els comunicats de crema per focs d’esbarjo (ex: barbacoes). També es poden fer sol·licituds de crema per temes fitosanitaris per l’existència de plagues, (aquesta sol·licitud l’han d’autoritzar amb el corresponent informe) i autoritzacions per a activitats amb risc d'incendi. Aquests tràmits es poden fer per internet o a l’Ajuntament:

Tràmit

Termini

Document

Enllaç per tramitar online

1. Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi

Tot l’any

MODEL SOL

https://web.gencat.cat/ca/tramits/RESTES

2. Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals

Entre el 15 de març de i el 15 d'octubre

MODEL SOL

https://web.gencat.cat/ca/tramits/ACTIVITATS_RISC

3. Comunicació de foc d’esbarjo

Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023

MODEL COMUNICACIÓ

https://web.gencat.cat/ca/tramits/COMUNICACIÓ

 

Les sol·licituds poden ser autoritzades (amb el corresponent informe, si cal) o denegades.