Tots els canals de televisió TDT hauran d'emetre en HD

Última revisió 22-01-2024 10:05
22/01/2024

D’acord amb el Reial Decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre (TDT), a partir del proper 14 de febrer de 2024, tots els canals de TDT, públics i privats, ja siguin d’àmbit estatal, nacional o local, hauran d’emetre únicament en alta definició (HD). Com conseqüència, doncs, de l’entrada en vigor de la mesura esmentada és possible que es produeixin algunes incidències en la recepció dels canals de TDT per part dels usuaris. Així,

- Els aparells receptors que només reben emissions en SD (definició estàndar) deixaran de rebre la TDT. En aquest sentit, s’estima que el 98 % del parc existent de receptors ja té capacitat per rebre HD i que, per tant, en la majoria dels casos, l’impacte no hauria d’anar més enllà d’una reordenació de canals a les guies dels televisors.

- No obstant l’anterior, sí que cal tenir molt en compte la necessitat de renovar els receptors TDT-SAT que només funcionen en SD. Des de la seva aparició, a Catalunya s’han activat més de 5.000 receptors TDT-SAT, dels quals es calcula que entre un 40 - 50 % poden estar limitats a SD i, per tant, caldrà canviar-los, instal·lar-los i activar-los, si es desitja continuar gaudint de la seva utilització.

Davant de qualsevol dubte sobre aquest procés o si s’observen problemes en la recepció dels canals de televisió, els usuaris es poden posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció a la Televisión Digital de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals al telèfon 901 201 004 o mitjançant els formularis que consten a l’enllaç https://televisiondigital.mineco.gob.es/ayuda-ciudadano/Paginas/formularios-atencion.aspx