Ja està actiu el tràmit de comunicacions de crema (16 d'octubre-14 de març)

Última revisió 29-03-2023 14:47
12/01/2023

La normativa de mesures de prevenció d’incendis forestals (art. 1) estableix que totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i en la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, ho hauran de comunicar prèviament. 

Ja s’ha activat el servei per a les comunicacions de crema per al període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març. Amb aquest servei, els ens locals poden realitzar el tràmit de les comunicacions de crema per a la crema de restes vegetals, focs d’esbarjo i altres activitats dels particulars i empreses al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Els ens locals lliuraran el document de la comunicació de crema o el foc d’esbarjo a l’interessat, qui haurà de tenir el document en el moment de l’activitat comunicada.

La normativa estatal publicada l’any 2022 imposa noves restriccions a l’activitat de les cremes de restes vegetals. La Llei de residus i sòls contaminats limita qui pot fer cremes de restes agrícoles. Només les poden fer les petites o microexplotacions agràries (les que no ho siguin han de tractar les restes vegetals com a residus). Per altra banda, la nova normativa estableix la prohibició de fer qualsevol crema quan sigui previst en el mapa diari de perill d’incendi forestal, amb nivells de perill molt alt o extrem.

Els destinataris d’aquest servei, segons la tipologia de la crema són:

- Petites i microexplotacions agràries que vulguin realitzar una crema de restes vegetals.

- Particulars i empreses que vulguin realitzar un foc d’esbarjo.

Els terminis:

  • Sol·licitud d'autorització per a activitats amb risc d'incendi forestal: del 15 de març al 15 d'octubre.
  • Comunicació de crema: del 16 d'octubre al 14 de març.