Taxi Oller

Servei de taxi a l'Estany. 

El vehicle pot transportar fins a 7 persones i està dotat de rampa d'accés per facilitar la incorporació d'una persona discapacitada (en aquest es pot dur a 5 persones més). 

08148 - L'Estany

Per sol·licitar serveis cal fer-ho amb una antelació mínima de 24 hores. Alhora existeix la possibilitat de sol·licitar serveis momentanis en funció de la demanda (mínim 20 minuts abans).

Jordi Ollé Camprubí

Imatges

Et pot interessar

Última revisió 2023-04-05 14:23:10