Hotel d'entitats

Els hotels d'entitats són equipaments cívics destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració:

  • Faciliten el treball associatiu oferint diversos serveis per al seu desenvolupament.
  • Col·laboren al creixement i millora del moviment associatiu.
  • Possibiliten una relació interassociativa entre les diferents entitats.

Cr. Major, 27 08148 - L'Estany

938303000

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-10-23 12:19:38